Mannskoret Lerka og CodaVokal synger sammen i kirka