Gjester med kunstnerblod fra Ylvingen og Nederland