Markus Amund Sæther fra Snillfjord er en av 100 vinnere av Drømmestipendet 2018. Dette vil bli feiret med drømmestipendkonsert og drømmestipendutdeling ved Ven skole onsdag 29. august.

Scenen vil bli fylt av både Markus selv og andre musikere som Ida Solstad, Kjersti Almli, Magnus Vuttudal, Malin Vuttudal, Ingrun Losen og Hans Petter Vik Sæther. Orkdal Storband vil også ta turen for å spille sammen med Markus.

I tillegg vil Snillfjord kulturskole stille med utstilling laget av elever ved visuelle kunstfag, og musikalske innslag fra nåværende og tidligere kulturskoleelever.

Stipendet er på 15 000 kroner. Prispengene skal ikke brukes verken på moped eller dataspill.

— Jeg har drevet litt gitarundervisning for flyktninger de siste to årene, og med stipendpenger kan jeg lettere organisere dette og komme meg rundt til flyktningmottak i Trøndelag. Jeg har selv opplevd å stå uten musikktilbud i oppveksten, og jeg ser hvor mye det betyr å få lære seg å spille et instrument når dagene og ventetida på mottaket blir lang. Musikken fungerer som et felles språk, og er et viktig virkemiddel i en integreringsprosess, sa den unge musikeren til ST i mai.

odavaage@hotmail.com