- Det handler om skaperglede og om å skape glede for andre

foto