Orklending valgt inn styret - nå vil han være vaktbikkje