Stiller opp på lokalt arrangement: – De er positive og flotte ungdommer