Hedret med kulturprisen: - En blir litt ydmyk

foto