Håper å berøre mennesker som har mistet noen av sine kjære