Befaring av området: – En festival for alle sammen