Foreslått til bispedømmerådet: Ønsker seg ei kirke med takhøyde og rom for alle