Første prøvehelg: - Jeg har ledd, tørka tårer og smilt