Et kulturelt bidrag til lokalmiljøet: – Styrker samholdet og vennskapet