Tradisjon som styrker samholdet i lokalsamfunnet: – Setter hele bygda i sving

foto