Bygger nytt bibliotek: Kontrakten er tildelt

foto