Museumsdag i Meldal: Meldal Bygdemuseum kan vi være stolte av

foto