Rørte prismottakere: – Vi får se hvor haren hopper