Geitene som hjelper entusiastene fra Grytdalens Venner og Naturvernforbundet manglet dessverre i år. Frykten for ulven ble for stor til at eieren ikke våget å slippe flokken på beite.

Været ble stadig våtere under årets slått i Bjørndalen. Foto: Privat

Til gjengjeld gjorde 19 personer med smått og stort (og fire hunder) sitt beste for å bringe enga tilbake til fordums blomsterprakt. Resultatet blir litt bedre for hvert år. Været ble stadig våtere slik at det dugget godt på innsiden av vinduene under matpausen. Slik enkelte dager var under onna i riktig gamle dager.

Dugnadsfolkene benytter motorisert slåmaskin, men suppleres av et par karer som kan kunsten å slå med ljå – til beundring for oss andre. Resten er også manuelt arbeid med rive og fjerning av graset.

Liv Ellen Vold er biolog og samlet 80–90 plantearter under slåtten. Foto: Privat

Biolog Liv Ellen Vold gikk rundt og samlet mellom 80 og 90 plantearter og holdt et svært interessant foredrag om artsmangfoldet til kaffen. For kaffe, vafler og godt samvær er en viktig del av en god dugnad. Den store slåttedagen i Bjørndalen er et vellykket eksempel på hvordan frivilligheten ivaretar historie, kunnskap og naturverdier.

Bjørndalen har hatt bosetning siden før svartedauen, men den veiløse fjellgården ble fraflyttet i 1916. Skog og kratt er nå ryddet og slåttemarka er restaurert slik at gårdens dyrkede areal på ca. 100 dekar ligger som en grønn oase i skogen.