Johnsons kvartett. Fra venstre: Einar Breunig, Henry Sandgrind, Arvid Johnson og John Haugen. Bildet er tatt i siste halvdel av 1950-tallet. Foto: privat

De glade amatørene  på Orkanger - noen glimt fra etterkrigstida

Det var et aktivt sang og musikkmiljø på Orkanger i den første etterkrigstida, spesielt knytta til forsamlingshuset Folkets Hus. Dette var amatører som drev med sangkor, revy, korps og band på fritida. Og for noen av dem ble musikken levebrødet.