Nytt kulturhus ligger fram i tid - vil bruke fire millioner på å oppgradere det gamle

foto