Revyveteran fra Skaun er opptatt av rekrutteringen

foto