Avlyser alle offentlige arrangementer: – Det er krevende tider

foto