Når lys og lyd fungerer, er karene i sitt ess og krye som haner