Må finne den beste måten å fortelle historien på: – Jeg håper vi kan gjøre lokalbefolkningen stolt