Flyttet fra bygda hun elsket: Nå får hun kulturprisen