Lærte om lokal billedhugger: – Jeg visste ikke hvem han var