Gullår for Elseko AS. Marginen har ikke vært høyere på åtte år.