Klare forventninger til lønnsoppgjøret: – Priser og renter stiger, og alt blir dyrere