Vil ikke ofre dette for en batterifabrikk og flere tusen arbeidsplasser: - Ville vært mer positiv til kjernekraft