Inngår kontrakt: - Starten på det som kan bli et av de største næringsområdene i landet

foto