Hjørnesteinsbedrift foreslås nedlagt - 100 ansatte rammes