- Hadde det vært mulig å dyrke her, ville det vært gjort for 50 år siden

foto