Her er reglene om dekkskifte

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Når skal man skifte fra sommerdekk til vinterdekk og motsatt? Det er et spørsmål som i disse tider dukker opp. Her kommer en del svar:

Når kan jeg sette på piggdekk?

Dette kan man gjøre fra 1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober. Piggfrie dekk kan settes på tidligere.

Når må jeg ta av piggdekk?

Dette skal gjøres fra og med første mandag etter 2. påskedag med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor fristen er 1. mai.


Men: Dette ikke er en absolutt regel. Tilsier været at man må ha vinterdekk, veier det tyngre. Det er bilføreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

I tillegg:

* Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

* Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).


* Brukes piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

* Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 med mer.

* Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.


For kjøret øy med tillatt totalvekt over 3 500 kg er de t egne regler:

Fra og med vintersesongen 2013/2014 ble det strengere krav til dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.

* For motorvogner med tillatt totalvekt over 3500 kg er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Kravet gjelder ikke løfteaksel.

* Vinterdekk kan være enten piggdekk eller såkalte friksjonsdekk uten pigger.

* Fra 1. januar 2015 gjelder påbudet om vinterdekk også tilhengere og løfteaksler.

* For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg (både motorvogn og henger) er det fra 15. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.

* Dette kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første mandag etter 2.påskedag i resten av landet.

* Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

* Kjøretøyet må ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep i forhold til føret.

* Gebyret for å kjøre med for lav mønsterdybde er 750 kr per dekk. Et liknende gebyr vil også innføres for manglende vinterdekk. Bruksforbud og anmeldelse vil være aktuelt ved alvorlige overtredelser.