Dødelig flåttvirus har spredd seg

Det hjelper ikke å plukke av flåtten på kvelden...

I spyttet til skogflåtten finnes et bedøvelsesmiddel, som gjør at flåtten kan suge blod i opptil flere dager uten å bli oppdaget. Foto: Stein Johnsen/NTB scanpix / 

Nyheter

TBE-viruset er nå oppdaget i nye områder langs norskekysten. Viruset kan gi alvorlige sykdommer som hjernebetennelse og lammelser, og i verste fall være dødelig.

I motsetning til Borreliose kan du bli smittet av TBE med en gang, det vil si at det ikke hjelper å fjerne flåtten på kvelden. TBE kan heller ikke behandles med antibiotika. Imidlertid er det mulig å beskytte seg mot sykdommen med vaksine.

Tidligere har viruset primært vært å finne sør i landet. Agder-fylkene, Telemark og Vestfold. Nå er viruset registrert i de fleste fylker langs kysten, nordover til Bodø i Nordland. I tillegg er det også påvist TBE-virus i Østfold, Buskerud og Akershus.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som ferdes mye ute og som bor i kystnære strøk å vurdere å vaksinere seg.

Dette skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside:

«Barn og voksne som ofte blir bitt av flått i områder med kjent TBE-smitterisiko, bør vurdere vaksinasjon. Vaksinen er aktuell for skogsarbeidere, orienteringsløpere og andre som oppholder seg mye i naturen i områder med kjent risiko for TBE-smitte. Vaksinen er også aktuell som reisevaksine, bl.a. for sørlige deler av Sverige.

Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen. Vaksinasjonen består av to doser med intervall på 1-3 md første året, og en tredje dose før flåttsesongen året etter.»

Flåtten trives best i skog og i fuktige omgivelser, og er utbredt i Norge langs hele kysten i sør og opp til Helgeland. Skogflått lever av å suge blod, og typiske vertsdyr er smågnagere og større pattedyr. Mennesker er også utsatt for flåttbitt. I spyttet til skogflåtten finnes et bedøvelsesmiddel, som gjør at flåtten kan suge blod i opptil flere dager uten å bli oppdaget.