Slurv med brannsikkerheten ved samfunnshuset

Brannvesenet har avdekket flere avvik ved Skaun samfunnshus.

Brannvesenet oppdaget flere avvik ved Skaun samfunnshus.  Foto: Øyvind Brostrøm

Nyheter

Skaun brannvesen har gjennomført branntilsyn i Skaun samfunnshus. Hensikten med et slikt tilsyn er å vurdere om virksomheten arbeider systematisk med brannsikkerheten.

Brannvesenet legger særlig vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann, står det i rapporten som er datert 9. oktober.

LES OGSÅ:

Flere avvik

Tilsynet avdekket flere avvik, blant annet avvik som ble avdekket under forrige tilsyn, 1. januar 2015, som ikke er fulgt opp, utbedret eller lukket.

Brannvesenet konstaterte følgende i sin tilsynsrapport:

Avvik 1: Det er ikke utført egenkontroller på ledelys, brannvarslingsanlegg, slokkeutstyr og branndører på mange år. Dette må komme på plass snarest.

Avvik 2: Det mangler dokumentasjon på årlig kontroll av slokkeutstyr av kvalifisert firma. Dette må komme på plass snarest.

I 2012 besluttet andelseierne at Skaun samfunnshus skulle legges ned på grunn av dårlig økonomi, men året etterpå ble det satset på ny giv med nytt styre og nyvalgt leder. Siden den gang har det vært flere kontroverser i forbindelse med festaktivitet i samfunnshuset.

Krav

Tilsynet ble gjennomført av tilsynspersonell Jomar Nilsen, sammen med leder for samfunnshuset, Torunn Jacobsen.

Partene skal ha kommet til enighet om at virksomheten skal finne løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten. Brannvesenet har bedt om en skriftlig fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Skaun samfunnshus må sende denne planen innen 10. november.

I forbindelse med et branntilsynet undersøkes blant annet følgende:

  • at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann
  • at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for redning- og slokkeinnsats
  • at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
  • at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet