Frykter nye og farlige episoder

Lokalt politi oppfordrer om at bilister må være ekstra oppmerksomme i tida framover.  

Nyheter

Thamshavnbanen har nettopp begynt å kjøre for sommeren. Togene går mellom Løkken i Meldal og Bårdshaug stasjon på Evjen på Orkanger. 

Lokalt politi oppfordrer på sin egen Facebook-side at bilister og andre langs veiene der jernbanen går, må være ekstra oppmerksomme i tida framover.

- Erfaringer fra tidligere år er at det sannsynligvis vil oppstå uheldige og kanskje farlige situasjoner. Trafikanter anmodes om oppmerksomhet ved kryssing av planoverganger, står det.

LES OGSÅ:
Kollisjon mellom tog og bil
Har funnet årsaken til avsporingen
- Er fredning viktigere enn menneskeliv?

Det oppfordres til å ha oppmerksomhet på varsellys og å respektere disse.

- Politiet vil også i år foreta sporadiske kontroller i denne sammenheng, opplyses det om.