Fikk besøk av gjest fra Afrika

Dette er en Tistelsommerfugl fra Nord-Afrika.   Foto: Anders By

Nyheter

Naturfotograf og naturentusiast Anders By fra Skaun har sendt oss dette bildet av en Tistelsommerfugl. Det er en vandrer fra Nord-Afrika.

- Jeg har hatt besøk av denne langveisfarende sommerfuglen i to-tre uker nå. Det er spesielt en syren i hagen som er en attraktiv stoppeplass for opptil ti sommerfugler samtidig, forteller han.

Ifølge wikipedia er denne arten enkelte år sjelden, mens den andre år kan opptre tallrikt og finnes over hele landet. Ettersom den trekker nordover fra middelhavsområdet, er den vanligst i Sør-Norge. Den kan finnes over praktisk talt hele Jorden, og er den sommerfuglen som har den videste naturlige utbredelsen.

Tistelsommerfuglens migrasjonsrute strekker seg fra polarsirkelen til Sentral-Afrika. Over opptil seks generasjoner tilbakelegger tistelsommerfuglen en rundreise på over fjorten tusen kilometer.

Tistelsommerfuglen, som har et vingespenn på mellom fem og seks centimeter, overlever ikke en norsk vinter. Sommerfuglen flyr nesten hver vår inn over Norge. Den kan finnes fra slutten av mai til frosten kommer, men det er alltid flest utover seinsommeren. De fleste som flyr om høsten, er avkom etter tidligere innvandrere til Norge.