Vil flytte høyspentledning for å bygge skole: – Jeg venter i spenning

Senterpartiet vil undersøke muligheten for å bygge nytt oppvekstsenter på en til nå ikke utredet tomt. Dét får flere til å reagere.
Nyheter

På oppdrag fra kommunestyret har rådmannen bestilt en rapport om mulige løsninger for fremtidig skole og barnehage i øvre Skaun. Med unntak av en «kladd» som avisa Sør-Trøndelag tidligere har omtalt er den endelige rapporten ikke klar, men i denne ble ti forskjellige alternativer, basert på tre forskjellige lokaliteter på Venn, Jåren og Kuvåsåsen, utredet av Norconsult.