– Mange unge sliter med rus, kriminalitet og psykososiale utfordringer

48 år gamle Margarita Pareja kommer fra Peru, og er Miljøpartiets De Grønnes (MDG) ordførerkandidat i Skaun. Hun brenner for miljø og ungdom.

I 2015 fikk MDG 2,7 prosent av stemmene. I år håper Pareja på det dobbelte, kanskje mer. 

Nyheter

– Det jeg vil ha mer fokus på er å bekjempe ensomhet og utenforskap i samfunnet. Jeg leder integreringsrådet i Trøndelag fylkeskommune, og ser hvor mange ungdommer som sliter med rus, kriminalitet, sosiale og psykiske utfordringer, og det fører ofte til livsstilssykdommer. Forskere sier at hovedårsaken er ensomhet, at for mange føler seg utenfor. De føler at de ikke har nettverk, og at livet ikke har noen mening, sier Pareja til ST.