Hele lista: Disse 127 kandidatene fikk personstemmer eller slengere

Av de 127 ble 23 stemt inn i kommunestyret. 47 av de nominerte blir varamedlemmer for sine respektive partifeller i kommunestyret i de neste fire årene.

Ved årets kommunevalg hadde man mulighet til å sette kryss ved politikere man ønsket å gi en ekstra personstemme, og man kunne føre på navn fra andre partier, såkalte «slengere». 

Nyheter

Nå foreligger oversikten som viser hvor mange personstemmer og slengere de ulike listekandidatene fikk. I Skaun kommune var til sammen 129 kandidater nominert via de ni forskjellige valglistene til Sp, Ap, Buviklista, SV, Høyre, Frp, MDG, Rødt og KrF. To kandidater fikk med andre ord ingen stemmer.