Endelig «dom» i Aarvik-saken er klar

Fylkesmannen har valgt å ikke påklage plan og miljøutvalgets siste vedtak. Dermed kan Elling Sebastian Aarvik forberede seg på å bygge nytt redskapshus og stall.

Fylkesmannen valgte å ikke påklage PMUs siste vedtak. 

Nyheter

Tirsdag 20. august ble den såkalte «Aarvik-saken» behandlet i plan og miljøutvalget (PMU) i Skaun for tredje gang. For tredje gang ble utfallet det samme; et enstemmig PMU godkjente Sebastian Aarviks søknad om å få dispensasjon fra jordvernet (LNF-formålet) til å sette opp et 540 kvadrameter stort redskapshus på bekostning av 180 kvadrameter dyrkajord.