Ordføreren har innkalt til nytt hemmelig møte

Flere politikere etterlyser klarhet i regelverket rundt praksisen med lukking av offentlige møter i Skaun.

Nåværende ordfører Jon P. Husby fratrer som ordfører 17. oktober, etter 16 år.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

ST har skrevet en rekke kritiske saker om måten politiske utvalg i Skaun innkaller, behandler og protokollfører saker på. Ekspert på presseetikk og offentlighet, Gunnar Bodahl-Johansen, er klar på at praksisen strider med norsk lov. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt samtykker: