Sjokkvending i rådmannsaken

Formannskapet har trukket tilbudet om sluttpakke til Jan-Yngvar Kiel, og avsluttet personalsaken.
Nyheter

– Jeg er glad for at det er fattet vedtak i saken. Det er naturlig slik jeg ser det nå å gå gjennom vedtaket i dialog med arbeidsgiver for å avklare hvordan det kan oppfylles på best mulig måte.