Forsvarsdepartementet tar regninga for støytiltak

– Vi opplever at flere spør om «hvorfor naboen får mer enn meg?»

Forsvarsbygg har startet arbeidet med støyreduserende tiltak på enkelte boliger i Agdenes. Noen får mye. Andre får ingenting.

Roger Vatns hus er blant de 25 husene som får støyreduserende tiltak. 

Nyheter

Flere boliger og fritidsboliger i ytre Agdenes ligger i det som kalles gul støysone i forbindelse med kampflybasen på Ørland. Forsvarsbygg jobber nå med å gjennomføre støytiltak ved flere boliger. Det har også blitt vurdert om 149 fritidsboliger, som ligger i denne støysonen, har krav på støytiltak.