Nå er den endelige skolerapporten klar:

Fylkesmannen har konstatert tre lovbrudd

Skaun kommune har lukket to av fem avvik ved Buvik skole. Nå har skole og skoleeier tre måneder på seg til å rette opp de resterende tre.

Buvik skole  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

I november 2018 åpnet Fylkesmannen tilsyn ved Buvik skole. Hensikten var å undersøke om skolen sikrer elevene et trygt og godt skolemiljø, at skolen arbeider forebyggende, og informerer og involverer elever og foreldre. Nesten ett år etterpå, i oktober 2019, avdekket Fylkesmannen fem lovbrudd, i det som var en foreløpig tilsynsrapport.