Kurskvelder om demens

Noe for deg som har et familiemedlem eller en venn med diagnosen.

Fra venstre Bjørg Randi Halse (helse og mestring avdeling Liabø), Tove Karin Halse Lervik (Halsa frivilligsentral), Svein Grødal og Oddny Løwe (begge Halsa demensforening) er alle involvert i de fem kurskveldene. 

Nyheter

Fem torsdag fra slutten av februar og ut mars er satt av til et kursprogram for Pårørendeskolen, som er et undervisningstilbud til alle som har et familiemedlem eller en venn med demens, eller for spesielt interesserte. Arrangør er Heim kommune i samarbeid med Halsa frivilligsentral og Halsa demensforening.

Kurskveldene arrangeres på kommunehuset på Liabø, og påmeldingsfristen er satt til 24. februar.

Flere foredragsholdere

Hver kurskveld har hvert sitt tema:

Torsdag 27. februar:

  • Generelt om demens og diagnoser

Torsdag 5. februar:

  • Kommunikasjon og samhandling

Torsdag 12. mars:

  • En pårørende forteller

Torsdag 19. mars:

  • Sorg og sorgreaksjoner

Torsdag 26. mars:

  • Pasienten og pårørende sine rettigheter

Flere fagpersoner, både fra egne rekker og utenfra, er foredragsholdere.

— Det er en fordel for helheten å få med seg samtlige fem samlinger, sier Bjørg Randi Halse, som representerer helse og mestring på Liabø.

Årlig tilbud

I tillegg til tema som omhandler situasjonen etter at en diagnose er stilt, vil de under kurset også komme inn på hvilke signaler man kan være oppmerksomme på før diagnosen er stilt. Slike signaler kan være at en person blir glemsom eller gjentar et budskap flere ganger i samme samtale.

— Demens kan fortsatt være tabubelagt og noe vi ikke snakker så mye om, men under kurskvelden om sorg og sorgreaksjoner, vil vi komme inn på at det faktisk er helt normalt at noen får en slik diagnose. Mange sliter nok med dårlig samvittighet og følelsen av utilstrekkelighet, sier Svein Grødal i Halsa demensforening.

Kurset, som er gratis, legger også til rette for gruppearbeid og samtale deltakerne imellom, men det er selvsagt frivillig.

De har kjørt det samme kurset flere ganger i gamle Halsa kommune med to års mellomrom. På Kyrksæterøra er det også et slikt tilbud som kjøres hvert annet år. Nå arrangeres det på Liabø på partallsår og Kyrksæterøra på oddetallsår, slik at dette nå er et årlig tilbud i Heim kommune.