Fikk 30 000 i bot for fyllekjøring

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Orkland kommune, er idømt en betinget fengselsstraff på 18 dager med en prøvetid på to år, for fyllekjøring. I tillegg er mannen dømt til å betale ei bot på 30 000 kroner, og han er fratatt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 16 måneder.Kjøringa fant sted i hjemkommunen i januar i år. Han hadde da en promille på 0,7. I dommen bemerkes det at den tidligere ustraffa mannen kjørte over en lengre strekning, noe som er skjerpende i straffutmålingen.

I retten har han avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er en formildende omstendighet.I retten erklærte mannen at han vedtok dommen.