Mobiliserer for musikklinja

I desember skal fylkespolitikerne ta stilling til hvilke skoler som skal kunne tilby musikk-, dans- og dramalinje.

Med Celine Solemsløkk Helgemo åpnet Show Me med Aquarius fra Hair. 

Nyheter

I fjor ble det vedtatt å sette ned ei arbeidsgruppe som blant annet skal se på linjetilbudet for musikk, dans og drama i hele Trøndelag. Noe av bakgrunnen for arbeidet, er at det er foreslått en slik linje ved en ny videregående skole i Trondheim, som er under planlegging.