Flere av skissene til nytt helsetun krever riving av privatboliger

Forprosjektet for nytt helsetun i Meldal settes nå i gang. Fortsatt er det uklart hvordan bygget skal se ut og hvor det skal plasseres.

Dette er det andre av de seks nye foreslåtte plasseringene. Her ser vi at tre boligtomter og en vei berøres av nybygget.  Foto: Streken AS

Nyheter

Rindal helsetun er modent for en oppgradering. Spørsmålet har vært om man skal restaurere, bygge nytt eller gå for en kombinasjon.