Fylkesmannen kan hindre bygging av ny butikk:

– Det er ganske komplisert

Skaun kommune er usikker på om det er lov å tillate at Coop Nordvest bygger butikk først, så leiligheter.

Coop Nordvest ønsker å bygge ny Extra-butikk i Børsa sentrum.  Foto: Erik Eikebrokk

I prinsippet er det ikke lov å gi rammetillatelse uten at det er pumpekapasitet for hele tiltaket

Frank Johansen, leder teknisk kontor
Nyheter

I januar skrev ST om at Coop Nordvest endelig har fått innvilget søknaden om å bygge Extra-butikk i Børsa sentrum. Dette ble klart etter at plan- og miljøutvalget (PMU) svarte «ja» på søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.