Førti personer har takket ja til å stille som meddommer i domstolen:

– Det kreves særlige grunner for å si nei

Avhengig av antall innbyggere, er alle norske kommuner er pålagt å finne så og så mange kandidater til jordskifterett, tingrett og lagmannsrett.

Ørjan Strømmen, Siri Grøttjord, Kim-Are Næss Leistad, Kjellaug Jule, Ingrid Dalsegg Gagnås, Knut Rimol, Birgit Frengstad og Kjell Dagfinn Øiaas er åtte av de til sammen førti kandidatene.  Foto: Arkiv/Erik Eikebrokk

Meddommerne skal speile befolkninga, både kjønns- og aldersmessig

Gunnhild Landrø, leder servicekontoret i Skaun kommune
Nyheter

Etter kommunestyrevalget hvert fjerde år, er alle norske kommuner pålagt å velge meddommere til norske domstoler. Innen 1. mars skal domstolene ha meldt sitt behov til kommunene. Det er kommunene som har ansvaret for å spørre og velge kandidater.